Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

/małżeństwo konkordatowe/

  • metryki chrztu – aktualne – z adnotacją o Bierzmowaniu
  • dowody osobiste
  • zaświadczenia z USC – do zawarcia małżeństwa konkordatowego
  • ostatnie świadectwo z religii
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej / zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego
  • spowiedź przedślubna

*********************************************************

  • Jeżeli, obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego od własnego Proboszcza

Z powyższymi dokumentami zgłaszamy się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed ustalonym wcześniej terminem ślubu.