Informacja dla narzeczonych, którzy planują ślub od 1 stycznia 2023 roku: 

 • Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://narzeczeni.sosnowiec.pl 
 • Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. 
 •  Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (opłata pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidualne w poradni życia rodzinnego) 
 •  Narzeczeni mają możliwość wyboru Ośrodka prowadzącego nauki, w którym będą się przygotowywać do małżeństwa: Czeladź, Jaworzno, Olkusz i Wolbrom (jedynym ograniczeniem jest ustalona liczba miejsc na poszczególny termin kursu).
 •  Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni jako para uczestniczyli w tym samym kursie. 
 •  Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Oficjalny dokument będzie wydrukowany na papierze kurialnym i będzie zabezpieczony wyciskaną pieczęcią. 
 •  Poza kursem przedmałżeńskim, narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spotkań w poradni życia rodzinnego. Lista poradni i doradców współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej. Wybór doradcy jest dowolny. 

.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

/małżeństwo konkordatowe/

 • metryki chrztu – aktualne – z adnotacją o Bierzmowaniu
 • dowody osobiste
 • zaświadczenia z USC – do zawarcia małżeństwa konkordatowego
 • ostatnie świadectwo z religii
 • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej / zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego
 • spowiedź przedślubna

*********************************************************

 • Jeżeli, obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego od własnego Proboszcza

Z powyższymi dokumentami zgłaszamy się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed ustalonym wcześniej terminem ślubu.