XXXIII Niedziela Zwykła – 18.11. 2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Nasze talenty rozwijamy i wzbogacamy przez całe życie. Czy jednak uświadamiamy sobie, że każdy „talent” jest wezwaniem i zobowiązaniem do pracy nad sobą samym i do pracy dla innych? Kto więcej otrzymał, ten ze sprawiedliwości powinien dać więcej innym.  Dziękujemy … Continued

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Liban, Syria, Irak, Iran, Ziemia Święta, nigdy nie należały do bardzo bezpiecznych, ale wszędzie troszczono się o pokojowe współistnienie ludów i narodów, o zachowanie starożytnych kultur i tradycji, o rozwój materialny i społeczny poszczególnych społeczeństw. Dzisiaj, na skutek wojen, poróżnienia … Continued

XXXI Niedziela Zwykła – 05.11.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Trwamy w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. To czas nawiedzania cmentarzy i naszej szczególnej modlitwy za zmarłych. Pamiętamy o darze odpustu, jaki możemy w tych dniach ofiarować, każdego dnia jednej zmarłej osobie.  Dziękujemy mieszkańcom z ul. Wyzwolenia 12 z kl. I … Continued

XXX Niedziela Zwykła – 29.10.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Nowożeńcom: Aleksandrze Skóra i Dawidowi Trólka życzymy Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Bożej na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i tę piękną dekorację. Bóg zapłać. Dziękujemy także mieszkańcom z ul. Wyzwolenia 10 za przygotowanie kościoła … Continued

XXIX Niedziela Zwykła – 22.10.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny wybrałem temat inspirowany relacją uczniów z Emaus, z Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 24, 13-35): „Rozpalone serca, nogi ruszające w drogę”. Ci dwaj uczniowie byli zdezorientowani i rozczarowani, ale spotkanie z Chrystusem w słowie i … Continued

XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Przeżywamy dzisiaj  XXIII Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Cywilizacja Życia. Przed kościołami młodzież zbiera ofiary na stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.  Dziękujemy serdecznie mieszkańcom z ul. Wyzwolenia 6 z kl. V za przygotowanie kościoła do niedzielnej liturgii … Continued

XXVII Niedziela Zwykła – 08.10.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXIII Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Cywilizacja życia, chcemy wrócić do orędzia, które św. Jan Paweł II zapisał na kartach encykliki Evangelium vitae. Papież przypomniał o godności i wartości ludzkiego życia, … Continued

XXVI Niedziela Zwykła – 01.10.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Jakże „bliskie” są nam zachowania obu synów z ewangelicznej przypowieści. Jeden  najpierw mówi „tak”, a potem nie idzie do pracy w winnicy. Drugi mówi „nie”, a potem idzie. Ci, którzy dużo mówią, często robią niewiele, obiecują i nie dotrzymują słowa. … Continued

XXV Niedziela Zwykła – 24.09.2023

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

W dzisiejszej przypowieści, właściciel winnicy potraktował wszystkich pracowników jednakowo. Wypłacił im po denarze. Dlaczego ci, którzy pracowali krócej, otrzymali taką samą zapłatę jak ci, którzy pracowali od rana do wieczora? Czy to sprawiedliwe? Pan Bóg pragnie nam dać wszystkim największą … Continued