XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się naszą osobistą sprawą. Tegoroczny tydzień misyjnego świętowania niech będzie dla nas okazją do głębokiej modlitwy, odnowy ducha, misyjnego nawrócenia parafii i wspólnot. Niech towarzyszy nam duch wdzięczności za łaskę wiary. Ale niech nas „trapi” i „niepokoi” myśl o naszych braciach i sio- strach, którzy jeszcze nie znają Dobrej Nowiny o Miłości. 
  • Serdecznie dziękujemy mieszkańcom z ul. Spółdzielczej 3 z kl. II za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i złożona ofiarę na potrzeby parafii. Dziękujemy także Paniom, które w tych pracach pomagały. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Spółdzielczej 3 z kl. III. 
  • Na stoliku w przedsionku kościoła znajdują się kartki do wypisania imion zmarłych, których pragniemy polecić w modlitwie wypominków oktawy lub przez cały rok. Wypominki oktawalne przez cały pierwszy tydzień listopada, a wypominki roczne przed Mszą św. o godzinie 8.00 lub 11.00. Bardzo proszę, abyśmy wpisywali imiona w mianowniku. Jak zawsze zachęcam, abyśmy zwłaszcza w wypominkach oktawalnych wspomnieli w modlitwie zmarłych, którzy pomogli nam w różnych sytuacjach naszego życia.  Może to także być modlitwa wynagradzająca, dla tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Ofiary wypominkowe pozostają tak, jak w poprzednich latach. Jeżeli chcemy, możemy złożyć większą ofiarę, ale nie chciałbym, by to było przeszkodą, do zgłoszenia wypominków i do modlitwy za naszych zmarłych. 
  • W najbliższy piątek, 29 października nasza parafia będzie miała dzień modlitwy w sztafecie modlitw o powołania do kapłaństwa. Od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nasza modlitwa indywidualna. Następnie Różaniec, aby nie zabrakło w naszej diecezji świętych i licznych powołań do kapłaństwa. 
  • Za tydzień w poniedziałek będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tak jak zawsze o godz. 8.00, 11.00 i o godz. 14.00 na cmentarzu w Łazach z zmarłych Parafian. 
  • Został zakupiony styropian na ocieplenie stropu nad nawą główną nasze j świątyni.  Dziękujemy za pomoc w rozładunku tego styropianu Paniom: Ewie i Bożenie oraz Panom: Janowi, Adamowi, Markowi i Szczepanowi. 
  • Dziękujemy bardzo Panu Adamowi za skoszenie kolejny raz trawy wokół kościoła. Bóg zapłać. 
  • Chcielibyśmy przed zimą uporządkować plac wokół kościoła. Został zamówiony kontener na śmieci, które nagromadziły się przez ostatnie dwa lata. Dziękujemy Paniom: Ewie, Irenie oraz Panu Adamowi za załadunek tych śmieci. Bóg zapłać za tę ciężką pracę i troskę o wygląd otoczenia naszej świątyni. 
  • Trwają prace przy rozbiórce kaplicy. Są to dość kosztowne prace. Zapłaciliśmy uprawnionej firmie za zdjęcie i utylizację eternitu. Płacimy za każdą wywrotkę wywożonego gruzu. Pozostały jeszcze do rozebrania i wywiezienia fundamenty. 
  • W piątek ślusarz zrobił poprawki przy konstrukcji i balustradzie schodów zamontowanych schodów bocznych. Zakład kamieniarski zrobi jeszcze potrzebne uzupełnienia po Wszystkich Świętych.