XXVIII Niedziela Zwykła – 10.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • Przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy do orędzia nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież skierował najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki polityczno-militarne. To przesłanie przeznaczone było również dla Kościoła, który w wyniku błędnych interpretacji postanowień Soboru Watykańskiego II przeżywał trudne chwile. Od inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęły już czterdzieści trzy lata. Zmieniły się niektóre źródła lęków i obaw przeżywanych przez ludzi. Jednak niezmienną odpowiedzią na nie jest Dobra Nowina o Chrystusie – Odkupicielu człowieka, który nadaje sens ludzkiemu życiu i przynosi pokój serca. Tę prawdę odkrywamy w Słowie Bożym, na którego kartach odnajdujemy trzysta sześćdziesiąt pięć razy wezwanie Nie lękacie się! Jakby każdego dnia Bóg chciał zapewnić nas o tym, że jest z nami.
  • Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Spółdzielczej 3 z kl. I 
  • Cieszę się, że licznie uczestniczycie w codziennej modlitwie różańcowej. Zachęcam do tego wszystkich. Zamiast siedzieć w domu czy przed ekranem telewizora przyjdźmy tu i wypowiedzmy w modlitwie nasze codzienne troski. 
  • Pytacie już o wypominki. Kartki do wypisania imion zmarłych, których pragniemy polecić w modlitwie wypominków oktawy lub na cały rok, znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła. Wypominki oktawalne przez cały pierwszy tydzień listopada, a wypominki roczne przed Mszą św. o godzinie 8.00 lub 11.00. Bardzo proszę, abyśmy wpisywali imiona w mianowniku. Ofiary wypominkowe pozostają tak, jak w poprzednich latach. Jeżeli chcemy, możemy złożyć większą ofiarę, ale nie chciałbym, by to było przeszkodą, do zgłoszenia wypominków i do modlitwy za naszych zmarłych. 
  • W czwartek Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwie różańcowej zawierzymy Maryi wszystkich wychowawców i nauczycieli. 
  • Serdecznie dziękujemy za prace w minionym tygodniu przy kościele panom: Janowi, Adamowi, Szczepanowi, Ryszardowi. Bóg zapłać. 
  • Paniom: Ewie, Irenie i Bożenie dziękujemy za prace porządkowe wokół kościoła.