XXVII Niedziela Zwykła – 03.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • ,,Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Ideał małżeństwa zarysowany w Księdze Rodzaju i przypomniany przez Jezusa wydaje się być coraz trudniejszy do zrealizowania w naszych czasach, w których ponad wszystko ceni się osobiste spełnienie i samorealizację. Nie wszystkie małżeństwa układają się dobrze. Istnieje wiele powodów, dla których małżeństwo może się nie powieść. I tak się często dzieje. Nie tylko dlatego, że człowiek się poddaje, nie widzi na tej drodze sensu. Także dlatego, że odrzuca wszelką Bożą pomoc i łaski. 
  • Serdecznie dziękujemy mieszkańcom ul. Jesionowej 9 z kl. XI za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Bóg zapłać.  Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Jesionowej 10. 
  • Zapraszam serdecznie na Nabożeństwa Różańcowe. Różaniec w dni powszednie o godz. 16.30, we wtorki o godz. 8.00, a w niedziele o godz. 15.30. Dzieci zapraszam w poniedziałki, środy i piątki. Przychodźmy na te piękne nabożeństwa maryjne i wypraszajmy sobie i swoim bliskim potrzebne łaski. Za pobożne odmówienie różańca połączone z rozważaniem tajemnic, zyskujemy łaskę odpustu. 
  • W całej Polsce przed kościołami zbierane są dzisiaj ofiary na działalność Caritas. Na schroniska i noclegownie dla bezdomnych, Dom Matki i Dziecka, Spiżarnie Caritas, rehabilitację i leczenie niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. W naszej diecezji pod codzienną opieką Caritas jest ponad 13 tys. osób. 
  • Dziękujemy Panu Adamowi za skoszenie kolejny już raz trawy wokół kościoła. Oraz Paniom: Ewie, Irenie i Panu Szczepanowi za prace porządkowe wokół kościoła. Bóg zapłać.
  • Serdecznie dziękujemy Pani Wandzie za wypranie i wymianę obrusa i serwet ołtarzowych na nowy okres liturgiczny. Bóg zapłać. 
  • W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Dzień Papieski. Młodzież zbierać będzie ofiary na Fundację – Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
  • Jeszcze raz ponawiam prośbę o zgłoszenie się dwóch panów do malowania środkiem zabezpieczającym cegły na filarach. 
  • Panowie, którzy w ciagu roku pracują tu przy kościele: Jan, Władysław, Szczepan, Adam, Tadeusz, Mieczysław, Ryszard złożyli ofiarę 1400 zł. na mozaiki. Bardzo serdecznie dziękujemy za te gratisowe prace dla dobra całej parafii oraz za złożoną ofiarę. Bóg zapłać.