XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu:  komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków następcy Apostołów – biskupi –gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji. Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana.
  • Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Spółdzielczej 3 z kl. II. 
  • Na stoliku w przedsionku kościoła znajdują się kartki do wypisania imion zmarłych, których pragniemy polecić w modlitwie wypominków oktawy lub przez cały rok. Wypominki oktawalne przez cały pierwszy tydzień listopada, a wypominki roczne przed Mszą św. o godzinie 8.00 lub 11.00. Bardzo proszę, abyśmy wpisywali imiona w mianowniku. Jak zawsze zachęcam, abyśmy zwłaszcza w wypominkach oktawalnych wspomnieli w modlitwie zmarłych, którzy pomogli nam w różnych sytuacjach naszego życia.  Może to także być modlitwa wynagradzająca, dla tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Ofiary wypominkowe pozostają tak, jak w poprzednich latach. Jeżeli chcemy, możemy złożyć większą ofiarę, ale nie chciałbym, by to było przeszkodą, do zgłoszenia wypominków i do modlitwy za naszych zmarłych. 
  • W niedzielę 24.10.2021 rozpoczynamy Tydzień misyjny. Tego dnia taca przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne. 
  • Dziękujemy Paniom: Ewie, Bożenie i Irenie za prace porządkowe wokół świątyni. Pani Ewie dziękujemy za ufundowanie serwety na klęcznik do nawy maryjnej. Będzie to komplet do obrusa, jaki aktualnie jest na ołtarzu. Bóg zapłać.
  • Wczoraj zostały zamontowane schody do wejścia od strony przedszkola. Konstrukcja jest metalowa ocynkowana i pomalowana proszkowo. Same schody wykonane są z granitu. Będą tam jeszcze małe prace wykończeniowe. Wychodząc z kościoła, możemy zobaczyć jak te schody się prezentują, ale proszę jeszcze na nie nie wchodzić, musi wyschnąć klej.