XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • Podczas wakacji będziemy zapewne niejednokrotnie wezwani do wyznania swojej wiary, do przyznania się do Jezusa. Bycie chrześcijaninem nie może zamknąć się w jakiejś ukrytej deklaracji, ale powinno wyrażać się w codziennym życiu i publicznym wyznawaniu wiary (osobista modlitwa, niedzielna Eucharystia, miłość bliźniego…). Chrześcijaństwo jest drogą z Jezusem, stąpaniem po śladach Mistrza z Nazaretu. Nie jest to droga prosta i łatwa. Trzeba jednak zaufać Temu, który powiedział: Pójdź za Mną.
  • Mieszkańcom z ul. Częstochowskiej 12 z kl. IV, dziękujemy serdecznie za przygotowanie kaplicy do dzisiejszej liturgii i złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kaplicę mieszkańcy z ul. Częstochowskiej 12 z kl. V.
  • Dziękujemy serdecznie Panom, którzy w ostatnim tygodniu pracowali przy nowym kościele: Władysławowi, Adamowi, Ryszardowi, Janowi, Mieczysławowi, Tadeuszowi.
  • Dziękujemy bardzo Paniom: Ewie, Bożenie i Władzi za uporządkowanie otoczenia i trawnika wokół kaplicy oraz wyczyszczenie kostki. Bóg zapłać za tę pracę, aby otoczenie kaplicy było schludne.
  • Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała i Oktawy. Dziękuję za przygotowanie ołtarzy, asystę, udział w nabożeństwach i procesjach. Dziękuję za kwiaty, które jeszcze dzisiaj dekorują nam pięknie kaplicę. Bób zapłać.
  • Pamiętamy, że w okresie wakacyjnym nie będzie Mszy św. w sobotę rano o 7.00 i w niedzielę o godz. 9.30.
  • W I czwartek i I piątek miesiąca od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.