X Niedziela Zwykła – 06.06.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa, na które nie można pozostać obojętnym: „kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” …
  • Dziękujemy serdecznie mieszkańcom ul. Jesionowej 6 z kl. II za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Bóg zapłać. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Jesionowej 7 z kl. I.
  • Trwamy w Oktawie Bożego Ciała. Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do godnego i pobożnego przeżycia Uroczystości Bożego Ciała i procesuj eucharystycznej ulicami naszej parafii: przygotowującym ołtarze, dzieciom pierwszokomunijny, Różom Różańcowym i całej asyście.   Dziękuję za wasze zaangażowanie, gorliwość i świadectwo wiary. Bóg zapłać. W czwartek o godz. 17.00 zakończenie Oktawy. Jeżeli pogoda pozwoli będzie procesja do czterech ołtarzy wokół kościoła. Po Mszy św. poświęcenie wianków i błogosławieństwo małych dzieci.
  • Serdecznie dziękujemy Panu Szczepanowi za prace w minionym tygodniu w kościele. Bóg zapłać za pomoc.
  • Wczoraj została przywieziona cegła na dalsze prace w naszej świątyni. Pozostały nam jeszcze do wykończenia górne filary i okna, a także łuk nad prezbiterium. Myślę, że niewiele nam już braknie tej cegły do wykonania zaplanowanych prac. Będziemy cierpliwie czekać do jesieni na wykonawców. 
  • Za każdym razem, gdy zamykamy kolejny etap prac w naszym kościele, dziękujemy Dobremu Bogu za Jego łaski. Pamiętamy także o tych, bez których te prace byłyby niemożliwe. W czasie tej budowy, Pan Bóg stawia tylu życzliwych ludzi naszej drodze. Dzisiaj pragniemy podziękować, osobom, dzięki którym możliwe były ostatnie inwestycje. Ks. Kanclerz naszej Kurii Marius Karaś wręczy podziękowania od naszego Ks. Biskupa Grzegorz Kaszaka. Pragniemy tym, którzy wspierają nas od początku tej budowy. Dziękujemy Państwu Grażynie i Andrzejowi Skrzypiciel za ufundowanie chrzcielnicy. Mamy już komplet: ołtarz, ambonę i chrzcielnicę. Dziękujemy za tę ofiarność. Dziękujemy także Państwu: Marcie i Radosławowi Skrzypiciel za ufundowanie tego pięknego lichtarza maryjnego. Ta duża świeca zostanie ustawiona przy ołtarzu maryjnym i będzie zapalana w święta maryjne i przy szczególnych, ważnych okazjach.                                                                                   Nasi parafianie ufundowali wspaniałą glorię wokół tabernakulum. To wyraz wiary i czci wobec  Najświętszego Sakramentu. Dobrze, że poświęcimy glorię teraz w Oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy: Pani Elżbieta Gocyla z synem Patrykiem, Pani Joannie Dratwińskiej, Panu Janowi Dulkiewicz, Państwu Ewie i Adamowi Miszczyk, Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Dudek, Państwu Katarzynie i Szczepanowi  Szlęk, Państwu Magdalenie i Błażejowi Kyrcz, Państwu Annie i Włodzimierzowi Suwała, Państwu  Annie i Rafałowi Makuch, Panu Tadeuszowi Ziaja.