V Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • „ Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Bóg zawsze wierzy w człowieka i zawsze daje kolejną szansę. 
  • Dziękujemy serdecznie mieszkańcom z ul. Wyzwolenia 6 z kl. II za przygotowanie kaplicy do dzisiejszej liturgii i złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Bóg zapłać. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kaplicę mieszkańcy z ul. Wyzwolenia 6 z kl. III. 
  • Przy chrzcielnicy jak co roku znajduje się kosz, do którego możemy składać produkty na paczki świąteczne. Niech ten dar będzie naszą wielkopostną jałmużną. 
  • Zachęcam najmłodszych, aby na Niedzielę Palmową przygotowali piękne palmy. Przed Mszą św. o godz. 11.00, weźmiemy udział w konkursie o najpiękniejszą palmę. Na pewno potrzebna będzie w tych pracach pomoc starszych. 
  • W najbliższy piątek Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 18.30 w Parafii św. Michała Archanioła i przejdziemy ulicami Łaz do naszej Parafii. Zachęcam, abyśmy jak najliczniej wzięli udział w tej modlitwie. 
  • Dziękujemy osobom, które zmieniły dekorację krzyża przy nowym kościele na ul. Kolejowej. Bóg zapłać Paniom: Krystynie, Joasi, Krystynie oraz Paniom Janowi i Patrykowi. Dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu roku dbają o piękny wystrój i porządek wokół krzyży i kapliczek na terenie parafii. 
  • Dziękuję Paniom, które umyły okna w kaplicy i uporządkowały teren wokół kaplicy i plebanii. Bóg zapłać Paniom: Ewie, Władysławie, Irenie i Bożenie.                           
  • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.