UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO – 31.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • W kościele jest Obecność, kościół pełen jest Bożej obecności. To jest właśnie tajemnica starodawnej świątyni jerozolimskiej, ziemskie przemieszkiwanie Boga nieba i ziemi. Tajemnica, która została nam odsłonięta, jeszcze głębsza się nam staje przez obecność sakramentalną Chrystusa w Eucharystii i przez obecność inną, cichą, ale nie bez wyraźnego odniesienia do obecności Chrystusowej i Bożej, obecność grobu męczennika albo jego relikwii, która w liturgii naszej wymagana jest dla konsekracji kościoła.
  • Serdecznie dziękujemy mieszkańcom z ul. Spółdzielczej 3 z kl. III za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i złożona ofiarę na potrzeby parafii. Dziękujemy także Paniom, które w tych pracach pomagały. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ul. Spółdzielczej 3 z kl. IV. 
  • Listopad to czas naszej szczególnej pamięci o zmarłych. Przypominam, że na stoliku w przedsionku kościoła znajdują się kartki do wypisania imion zmarłych, których pragniemy polecić w modlitwie wypominków oktawy lub przez cały rok.  W życiu każdego z nas były osoby, którym jesteśmy wdzięczni za ich dobro. Naszą wdzięczność możemy wyrazić przez modlitwę. Może to także być modlitwa wynagradzająca, dla tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Dobrze, że w naszej parafii ta modlitwa nie ustaje. Staramy się, aby ta modlitwa była w każdą niedzielę. Wypominki roczne możemy składać do końca listopada. 
  • Przez cały tydzień modlimy się w wypominkach oktawalnych. W ciagu tygodnia Różaniec z wypominkami i Msza św. za naszych zmarłych o godz. 16.00, a w niedzielę o godz. 15.00. 
  • Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. tak jak zawsze o godz. 8.00, 11.00 i o godz. 14.00 na cmentarzu w Łazach z zmarłych Parafian. We wtorek, Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 9.00 i wieczorem po modlitwie wypominków. 
  • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. 
  • W ostatnim tygodniu oddałem do renowacji sygnaturkę, którą dzwonimy na rozpoczęcie Mszy św. i ostatnie dzwonki, które tej renowacji potrzebowały. Zabrano też kontener ze śmieciami. Czekam na fakturę. 
  • Serdecznie dziękujemy Paniom: Ewie i Irenie oraz Panu Adamowi za prace porządkowe porządkowe wokół kościoła. Wymaga to wysiłku i czasu. Bóg zapłać. Dziękujemy także Panu Markowi za prace w kościele w minionym tygodniu.