Niedziela Trójcy Świętej – 07.06.2020

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • „ Jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego: Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Wiara w Trójcę Świętą jest więc istotą chrześcijaństwa i prawdą objawioną. Przypominają się słowa z Prologu Ewangelii według św. Jana: Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył (J 1,18). Tak, to Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, objawił nam tę tajemnicę życia wewnętrznego Boga. To Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu i mówi też o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi oraz jako o odrębnej od nich Osobie.”
  • Serdecznie dziękujemy paniom: Ewie, Agnieszce oraz panu Błażejowi za posprzątanie kościoła po pracach z minionego tygodnia. Bóg zapłać za tę pomoc. Dziękujemy mieszkańcom z ul. Spółdzielczej 6 z kl. II za ofiarę złożoną na kwiaty. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy ul. Spółdzielczej 7 z kl. I.
  • W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. o godz. 8.00, o 10.00 z procesją eucharystyczną ulicami naszej parafii, tak jak każdego roku oraz o godz. 16.00. Bardzo proszę wszystkie osoby, które każdego roku przygotowują ołtarze eucharystyczne, aby i w tym roku podjęły ten trud. Ołtarze będą w tych samych miejscach. Zachęcam wszystkich do udziału w precesji z zachowaniem odpowiednich wskazań sanitarnych. W kościele jesteśmy w maseczkach. W czasie procesji możemy poruszać się bez maseczek, ale z zachowaniem odpowiedniej odlegości od siebie. W tym roku szczególnie zadbajmy o dekorację naszych okien obrazami religijnymi. Niech to będzie nasze wyznanie wiary.
  • W przyszła niedziele jubileusz 50-lecia świeceń kapłańskich będzie obchodził ks. bp Piotr Skucha. Pamiętajmy w modlitwie o Szanownym Jubilacie.
  • Zakończyliśmy prace przy wc w zakrystii oraz docieplenie przedsionków.
  • Dziękujemy panom: Markowi i Szczepanowi za prace przy kościele. Ciągle jest tu toś do zrobienia. Bóg zapłać za tę pomoc.