III Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  • Liturgia Słowa na III Niedzielę Wielkiego Postu przekazuje nam słowa skierowane przez Boga do swojego ludu, słowa o obowiązkach i prawach. Dowiadujemy się, co powinniśmy jako chrześcijanie robić, jak działać, kierując się miłością nie tylko do bliźniego, do rodziny, ale przede wszystkim do Boga.Panie, pomóż nam zrozumieć Twoje Słowa, Twoje nakazy, abyśmy z łaską Ducha Świętego umieli zrozumieć i przyjąć Twoją Miłość i Dobro, byśmy zawsze podążali drogą Chrystusa.
  • Serdecznie dziękujemy mieszkańcom ul. Ogrodowej, Zamkniętej, Krzywej i Podmiejskiej za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i złożoną ofiarę na potrzeby parafii.  Było siedem osób. Bóg zapłać za to chętne i dokładne posprzątanie kościoła. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kościół mieszkańcy z ulicy Leśnej.    
  • W sobotę przypada 8 r. wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się    o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski w pasterzowaniu Kościołem. 
  • Prawie dwa miesiące trwały prace wykończeniowe przy filarach bocznych i oknach.  W minionym tygodniu zostały zakończone. To był pierwszy etap tych prac. Podobnie trzeba zrobić z filarami i oknami w górnej części kościoła. Wykończono 10 filarów i  15 łuków nadokiennych. Latem, gdy ściany wyschną trzeba jeszcze tę cegiełkę zabezpieczyć odpowiednim impregnatem.                                          W piątek zostały zakończone prace rozpoczęte przy głównym ołtarzu. Została zwiększona pułka przy tabernakulum, zamontowano glorię i mosiężny krzyż jerozolimski na podporze ołtarza, powiększono schody przy tabernakulum.               Mamy też nową chrzcielnicę. Jest wykonana z tego samego marmuru co ołtarz i ambonka. Całość jest ufundowana przez Państwo: Grażynę i Andrzeja Skrzypciel z Podzamcza.  Gloria kosztowała 10 tyś., mamy już ofiarodawców 4 tys. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze włączyć się w ufundowanie tej pięknej ozdoby wokół tabernakulum, to czekamy na decyzję. Została też zamontowana tablica pamiątkowa na kamieniu z figurą Matki Bożej.  Lichtarz / napis… Zachęcam, abyśmy podeszli po Mszy św. i zobaczyli z bliska to, co zostało zrobione. Niech to będzie nasza wspólna radość,        że nasz kościół jest coraz piękniejszy.                                                                                                                           – W czwartek byli w naszej świątyni Panowie Kauczyńscy. Jest o znana pracownia krakowska wykonująca mozaiki, freski, witraże, zajmująca się aranżacją wnętrz kościołów. Mają zrobić propozycje mozaik do naszego kościoła. Jest to oczywiście daleka przyszłość, ale chcemy wszystkie takie prace przewidzieć przed malowaniem świątyni. 
  • Dziękujemy Panom: Szczepanowi, Władysławowi i Markowi za prace w minionym tygodniu w kościele. 
  • Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za ufundowanie pięknego obrusa ołtarzowego, serwet i kompletu bielizny kielichowej. Cieszę się każdym gestem troski o naszą świątynię. Bóg zapłać.