I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
  1. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Słowa, które Jezus skierował do apostołów, świadczą o tym, że Dobry Pasterz zawsze troszczy się o swoje owce. Robi wszystko, aby „miały życie i miały je w obfitości”. Jednocześnie zachęca nas do nieustannej prośby o tych, którzy będą kontynuować Jego misję, aby Ewangelia była głoszona ludziom wszystkich czasów. Czas Wielkiego Postu niech będzie, w każdej wspólnocie parafialnej naszej diecezji, czasem modlitwy i pokuty w intencji nowych powołań kapłańskich do diecezjalnego seminarium, pod hasłem: „Razem szturmujemy niebo”. Prosimy kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich parafian o włączenie się w to dzieło. Każdy może wybrać sobie dowolny dzień tegorocznego Wielkiego Postu, który przeżyje o chlebie i wodzie, modląc się Litanią do św. Józefa, patrona seminarium, w intencji nowych powołań. Zachęcamy do wpisania już dzisiaj swojego imienia i nazwiska oraz wybranej daty na przygotowanej liście, którą Ksiądz Proboszcz w Wielki Czwartek złoży w duchowym darze od parafii w sosnowieckiej katedrze. 
  2. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom z ul. Wyzwolenia 4 z kl. I za przygotowanie kaplicy do dzisiejszej liturgii. Bóg zapłać także za złożoną ofiarę na potrzeby parafii. Prosimy, aby na najbliższą niedzielę przygotowali kaplicę mieszkańcy z ul. Wyzwolenia 4 z kl. II. 
  3. Rozpoczął się Wielki Post, czas naszego przygotowania do Świąt Paschalnych. W duchu pokuty i wynagrodzenia za grzechy podejmijmy osobiste choćby drobne wyrzeczenia /może rezygnacja ze słodyczy, kawy, palenia papierosów czy abstynencja od alkoholu/. Zachęcam do podjęcia dodatkowej codziennej modlitwy czy ofiarowania jałmużny. Niech to będzie czas naszego nawrócenia i duchowego wzrostu. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 a w niedzielę Gorzkie Żale o godz. 15.30. Na balustradzie wystawiona jest książka abstynencji.
  4. Od dzisiaj rozpoczyna się przygotowanie młodzieży do S. Bierzmowania. Będą się przygotowywać uczniowie obecnej kl. VI i VII. Jeżeli nawet młodzież uczęszcza do szkoły poza parafią, to do bierzmowania przystępujemy w swojej parafii. Jeżeli do bierzmowania chciałyby przystąpić osoby starsze proszę zgłosić się do zakrystii lub kancelarii, uzgodnimy dogodną formę przygotowania.  
  5. Dzisiaj w par. św. Michała rozpoczynają się katechezy przedmałżeńskie. Narzeczeni uczestniczą we Mszy św. o godz. 17.00, a następnie spotykają się w salce katechetycznej przez kolejne trzy niedziele Wielkiego Postu. 
  6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 odbędzie się spotkanie rodziców, których dzieci w 2020 r. przystąpią do I komunii św.  
  7. Serdecznie dziękujemy panom, którzy pracowali w minionym tygodniu w nowym kościele: Markowi, Władysławowi, Ryszardowi, Mieczysławowi.