XXX Niedziela Zwykła – 24.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – w tych słowach hasła na Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim tydzień aktywności misyjnej odkrywamy prawdę, że im lepszą relację mamy z Chrystusem, tym bardziej ewangelizacja staje się naszą osobistą sprawą. Tegoroczny tydzień misyjnego … Continued

XXIX Niedziela Zwykła – 17.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu:  komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego … Continued

XXVIII Niedziela Zwykła – 10.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Przeżywając, w łączności z papieżem Franciszkiem, XXI Dzień Papieski wracamy do orędzia nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Chrystusowe wezwanie Nie lękajcie się! Papież skierował najpierw do świata, który był wówczas dramatycznie podzielony na dwa bloki polityczno-militarne. To przesłanie przeznaczone było również … Continued

XXVII Niedziela Zwykła – 03.10.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

,,Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Ideał małżeństwa zarysowany w Księdze Rodzaju i przypomniany przez Jezusa wydaje się być coraz trudniejszy do zrealizowania w … Continued

XXVI Niedziela Zwykła – 26.09.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

W dzisiejsza niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Jest to ideał nowego Jeruzalem , w którym wszystkie narody spotykają się w pokoju i harmonii, sławiąc dobroć Boga i cuda stworzenia. Aby jednak osiągnąć ten ideał, musimy wszyscy starać się zburzyć mury, które nas oddzielają … Continued

XXV Niedziela Zwykła – 19.09.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał, bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak … Continued

XXIII Niedziela Zwykła – 05.09.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że „Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego i poprosili Go, żeby położył na niego rękę”.  Wydaje się, że dzisiaj jest coraz więcej głuchych. To szczególny rodzaj głuchoty. Głuchota selektywna polega na wybieraniu tego, co chcemy słyszeć, oraz tego, … Continued

XX Niedziela Zwykła – 15.08.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Przeżywamy dzisiaj nasz doroczny odpust parafialny ku czi naszego patrona św. Maksymiliana Marii Kolbego. Kazania głosi i przewodniczy naszej Uroczystości Ks. prał. Piotr Noga. W litanii do św. Maksymiliana jest wezwanie: Patronie naszych trudnych czasów – módl się za nami. … Continued

XIX Niedziela Zwykła – 08.08.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Nie wolno nam zapominać o przestrodze Chrystusa: „Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53). Chodzi oczywiście o nadprzyrodzony wymiar życia, o „życie wieczne” w łasce uświęcającej. … Continued

XVIII Niedziela Zwykła – 01.08.2021

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

Jezus został posłani przez Ojca na świat, aby rozmnażał dla głodnych chleb i sam jest pokarmem, który mają spożywać, pokarmem, którym mają się żywić na drodze do życia wiecznego. Spożywanie z wiarą Jezusa, który jest prawdziwym Pokarmem zaspokaja głód duchowy … Continued