Zapamiętaj

Msze Święte                 

 

Niedziela: 8.00, 9.30, 11.00, 16.00

 

Dni powszednie: 17.00

Sobota: 7.00, 17.00

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 22.11.2015

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 • Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione.
 
XXXIII Niedziela Zwykła - 15.11.2015
 • Liturgia Słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kieruje naszą myśl ku czasom ostatecznym, ku drugiemu przyjściu Jezusa. To przyjście będzie powszechne i zauważalne. Jednak termin paruzji jest zakryty. Znaki czasu to wydarzenia życia doczesnego, przez które Bóg przemawia, powołuje do dialogu i występuje z konkretnym zadaniem przyjęcia obecnej sytuacji. Ważna jest więc ufność Bogu, że przez stworzenie świata, a zwłaszcza przez wydarzenie Jezusa Chrystusa, wkroczył On w historię świata tworząc z niej historię zbawienia. Przez wiarę człowiek także uczestniczy w tym wydarzeniu, a dzięki swoim decyzjom i wyborom może oddziaływać na świat i go zmieniać.
 
XXXII Niedziela Zwykła - 08.11.2015
 • Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Hojności zasiewu zależy od otwartości serca, a ta z kolei przyczynia się do obfitość zbiorów. I nie chodzi tu o wielkość inwestycji, ale o postawę człowieka, by nie dawać minimalistycznie i na pokaz, i tylko z tego, co nam zbywa. W swoim całkowitym zaufaniu ewangeliczna wdowa jest podobna do Jezusa. Na tym polega prawdziwa pobożność i wiara chrześcijańska.
 
XXXI Niedziela Zwykła - 01.11.2015
 • Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia - małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego - jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
 
XXX Niedziela Zwykła - 25.10.2015
 • Wiara otwiera oczy i pozwala poznać Boga. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który i dzisiaj przemawia do nas w Ewangelii zadaje nam nieustannie pytanie: co chcecie, abym wam uczynił? A my jedynie mamy za zadanie wskazywać „miejsce”, dla którego prosimy o Bożą interwencję. Więcej, powinniśmy prosić z taką wiarą, z jaką prosił niewidomy.
 
XXIX Niedziela Zwykła - 18.10.2015
 • Rozpoczyna się dzisiaj Tydzień Misyjny. W modlitwie różańcowej pamiętajmy o wszystkich, którzy na całym świecie, bardzo często we wrogim sobie środowisku, głoszą Ewangelię i dają świadectwo chrześcijańskiego życia. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne.
 
XXVII Niedziela Zwykła - 04.10.2015
 • „Jan Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, w niedzielę 11 października. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i upowszechniać jego nauczanie. „Modlimy się gorąco (…) by rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości rodziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele (…) w jego sakramentach, świadomość znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa, świadomość, której owocem jest trwanie, aż do śmierci”
 
XXV Niedziela Zwykła - 20.09.2015
 • „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny”… Słowa te nadal wychodzą z ust wielu współczesnych ludzi. „Sprawiedliwymi” są różne osoby.  „Sprawiedliwi” zawsze byli narażeni na krytykę, a nawet na niebezpieczeństwo. Nie mieli łatwego życia, ale kierowali się myślą, że otrzymają za swoją wytrwałość nagrodę od Pana. I otrzymywali. Rzadko kiedy pamiętamy imiona oprawców, ale o „sprawiedliwych” wspominają coraz to kolejne pokolenia. Leksykony świętych zawierają tysiące nazwisk.  Panie spraw, by prześladowani mieli wiele sił i wytrwałości, a prześladującym daj łaskę opamiętania!
 
XXVIII Niedziela Zwykła - 11.10.2015
 • Dzisiaj XV Dzień Papieski - Jan Paweł II – Patron Rodziny

Jan Paweł II widział w trosce Kościoła o rodzinę troskę o całego człowieka. Kryzys rodziny jest ostatecznie kryzysem człowieka i chwilę potem kryzysem Kościoła. Św. Jan Paweł II przekonywał, że małżeństwo i rodzina pojmowane w duchu Ewangelii są drogami do szczęścia i realizacją wzniosłego powołania do miłości. Są to może rzeczywistości kruche i niewystarczające, ale nie ma innych, które mogłyby je zastąpić.

 
XXVI Niedziela Zwykła - 27.09.2015
 • Czegoż chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary. Za Twoje dobrodziejstwa, których nie masz miary. Słowa tej starej pieśni religijnej niech będą naszym dziękczynnym wołaniem wobec Dobrego Boga, za wszystko, co każdego dnia kładziemy na nasze stoły zasiadając do posiłku. Dziękujemy dzisiaj Stwórcy za tegoroczne plony, z których będziemy korzystać przez cały rok. Modlimy się także, aby nam tego chleba powszedniego nigdy nie brakowało.
 
XXIV Niedziela Zwykła - 13.09.2015
 • Kim dla ciebie jest Jezus i Jego Ewangelia? Czy jesteś gotów przyjąć ją bez zastrzeżeń? Piotr odpowiedział: Ty jesteś Mesjaszem. Jaka jest twoja odpowiedź?
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22